"De Kroeven" Roosendaal

Transformatie van bestaande woningen naar passiefniveau. De installaties zijn door Air Install ontworpen en aangebracht voor ventilatie (WTW), luchtverwarming en tapwater (zonneboiler).