Energieverbruik, wat verwachten we en wat kunnen we garanderen

Steeds vaker wordt de vraag gesteld in een ontwerptraject van een bouw- en installatieconcept: ‘Wat wordt het verwachte energieverbruik’? Kunnen we de cijfers afleiden uit genormeerde rekenprogramma’s of strookt dit niet met de werkelijkheid? Als in een latere fase het voorspelde verbruik niet klopt met het werkelijke verbruik komen eindgebruikers verhaal halen. Veel parameters bepalen het uiteindelijke jaarlijkse energieverbruik van een woning of gebouw. Bijvoorbeeld klimatologische omstandigheden, stookgedrag, ventilatiemethodiek en tapwaterverbruik. Daarnaast hebben we ook nog te maken met huishoudelijke apparatuur. 

Transmissieverliezen

Een belangrijke parameter is de mate van isolatie en kierdichting. Worden passieve isolatiewaarden gehanteerd dan zijn in de regel de transmissieverliezen van een reguliere woning minder dan 2.000 W. Het aantal stookuren bepaalt dan het jaarverbruik in kWh. 1.000 stookuren x 2000 W. = 2.000 kWh.

Tapwaterverbruik

Het energieverbruik voor tapwater wordt in goed geïsoleerde woningen een substantieel onderdeel van het totale energieverbruik. Op dit onderdeel bepaalt het aantal personen en het verbruik per persoon een rol. 2,3 personen die 35 liter warm water gebruiken leidt tot een energieverbruik van ca. 1.800 kWh. 

Huishoudelijke apparaten en installatie gerelateerd verbruik 

Het huishoudelijk verbruik is gedefinieerd op 2.500 kWh op jaarbasis. Installatie gebonden rekenen we hier nog 500 kWh bij. Denk hierbij aan ventilatoren, pompen, etc. De totale energiebehoefte van dit voorbeeld van een regulier passief geïsoleerde woning bedraagt hier 6.800 kWh. 

Hoe gaan we nu het installatieconcept invullen? 

Dat is een belangrijk vraagstuk. Er wordt in de markt hier veel mee geëxperimenteerd. Elektrische verwarming, warmtepomptechnieken, of toch nog met gas…? 

We nemen graag de mogelijkheden met u door!

Leef gezond en kies voor een beter binnenklimaat

  • Optimale garantievoorwaarden
  • Snelle installatie en nazorg
  • Energiebesparende oplossingen
  • Subsidiemogelijkheden
  • Milieuvriendelijk
  • Duurzaam